Trung Quốc tốc độ cổng turnstile nhà sản xuất

Trở thành người dẫn đầu trong lĩnh vực kiểm soát truy cập thông minh!

Mã chứng khoán: 832966

Tham quan nhà máy

Shenzhen Door Intelligent Control Technology Co., Ltd Nhà máy

Được tốc độ cổng turnstile & Cổng xoay Hiện nay!

Nhấn vào đây để yêu cầu báo giá

DOOR có 4 dây chuyền sản xuất khác nhau: dây chuyền sản xuất cửa quay cho người đi bộ, dây chuyền sản xuất hệ thống đỗ xe, dây chuyền sản xuất cổng Barrier và dây chuyền sản xuất kiểm soát truy cập.

Công suất của DOOR:

Bộ điều khiển đỗ xe 2500 bộ / tháng
Cổng rào cản 3000 bộ / tháng
kiểm soát truy cập 10000 bộ / tháng
Hướng dẫn đỗ xe 3000 bộ / tháng
Vòng quay dành cho người đi bộ 1000 bộ / tháng

Chi tiết liên lạc